Her  vil du finne oversikt over planlagte kurs og aktiviteter!
Miljøtrening / Fellestrening

I skoleåret møtes vi mandager kl 19 til uhøytidelig fellestrening på Granatplassen, 6,5 km nord for Fagernes. Noen ganger møtes vi på Fagernes, da annonseres dette via klubbens Facebookside.

Denne treningen er et absolutt lavterskeltilbud, der alle skal kunne møte opp og føle seg godt ivaretatt. Det er et ansvar vi alle har for at det skal bli hyggelig å svinge innom. Alle hunder skal holdes i bånd under treningen, unntak er hvis alle på trening er enige om å trene på eksempelvis fellesdekk eller innkallinger.
NM Smeller klasse 1
11. November

(mer informasjon på Forsiden)
Pris pr hund:
650,-

PÅMELDING HER

NB! Påmeldingen er bindende og avgiften refunderes ikke

***

Smellerhelg (klasse 1)
14.-15. Oktober

Vi arrangerer smellerhelg i Valdres Storhall på Leira.
Alle øvelsene i klasse 1 vil bli gjennomført begge dagene.

For å dleta kreves det at man er hovedmedlem i Norsk Smellerklubb, og du må ha Smeller-CV.
Dette kan ordnes på www.smeller.no

Pris pr hund pr dag:
350,-

PÅMELDING HER


NB! PÅmeldingen er bindende og avgiften refunderes ikke
***

Valpe-/unghundkurs
9. Oktober

Oppstart blir 9. oktober, og påfølgende kvelder blir 16., 19., 23., 26., og 30. oktober.
Hver kveld starter kl. 18

Instruktør: Anita Fjeld

Pris: 1500,- ikke-medlem
        1200,- medlem
Bindende påmelding sendes til [email protected] innen 25. september

***

Valpekurs
27. April 2017

Vi starter opp med nytt 6 ukers valpekurs hvor vi tar for oss grunnleggende ferdigheter for å skape et godt grunnlag for videre samarbeid mellom deg og din hund.

Pris medlemmer: 1200,-
Pris ikke medlemmer: 1500,-

Bindende påmelding til [email protected]

Plass er reservert når du har fått svar på mail og betalt tilsendt faktura.
Skriv litt om hundens alder, rase/blanding, og dine mål med hudneholdet.


Introduksjonskurs Smeller

13. Mars 2017

OBS! 1 ledig plass med hund igjen!

Sted: Granatplassen (vis a vis Fossen Camping i Holdalsfoss?

Instruktør: Stig Meier Berg

Påmelding: [email protected]
Pris med hund: 700 kr
Pris observatør: 500 kr

Kurset er lagt opp slik at deltagerne ledes gjennom øvelsere som er viktige og grunnleggende i forhold til hundesporten Smeller klasse 1.
Her lærer vi hunden å skille mellom forskjellige lukter.
Vi jobber med en av hund av gangen.

Både observatører og deltagere med hund får tilgang til klubbens treningsgruppe etter kurset.
Spesialsøkkurs
10. - 12. Mars 2017

OBS! Kun tre ledige plasser med hund!

Sted: Granatplassen (vis a vis Fossen Camping i Holdalsfoss)

Instruktør: Stig Meier Berg

Påmelding: [email protected]
Pris med hund: 2800 kr
Pris observatør: 1400 kr
Påmeldingsfrist: 1. Mars 2017

Spesialsøk modul 1 er både teoretisk og praktisk. Her bruker vi en spesialutviklet treningsplatform for å lære hund og fører å søke effektivt.

Kurset passer alle som vil lære om:
- Mental aktivisering av egen hund
- Skilling av ulike lukter (kantarell, dyreblod, menneske osv)
- hvordan gjøre hunden mer sporsikker
- utdanning innen jakt-/ettersøks- eller redningshund
- bevisstgjøring av lek som motivasjon
- generell trening og aktivisering av hund

Kurset stiller ingen begrensing i forhold til hundens alder, erfaring eller rase.
Det stilles heller ingen spesielle krav til fører.
Nødvendig kursmateriell, kursperm og -bevis inngår i påmeldingsavgiften.

Årsmøtinnkalling 2018

Sted: Klubbhuset (v/ Fossen Camping)

Dato: 10. Mars, kl. 17.00

Saksliste:

 

1.       Åpning.

2.       Valg av ordstyrer.

3.       Godkjenning av innkalling.

4.       Årsberetninger.

5.       Fremlegging og godkjenning av årets regnskap.

6.       Innkomne saker.

7. Bestemme formål ved evt oppløsning av klubben

8. Lovnormal.

9.       Valg.

10.       Planer for drift og aktiviteter i 2018.

11.       Bevertning og loddsalg.

På valg er:

Styremedlem May-Kristin Vikmark (ny/gjenvalg 2 år)

Nestleder Jørn Adolfsson (ny/gjenvalg 2 år)

Styremedlem Guro Fossen Schlytter (ny/gjenvalg 2 år)

Varamedlem Nina Hansen Svanheld (ny/gjenvalg 1 år)

Varamedlem Gørill Kolbjørnshus (ny/gjenvalg 1 år)

 

Vi bestiller pizza til de som bli med på medlemsmøte/idemyldring etter årsmøtet er ferdig.

Alle kandidater til verv er forespurt. Det er ingen direktevalg under årsmøtet.

 

 

Velkommen!

 

 
Årsberetning Valdres Hundeklubb 2017

Styret 2017:

Leder: Arnfinn Vikmark

Nestleder: Jørn Adolfsson

Styremedlemmer: Karoline Sveen

May-Kristin Vikmark

Guro Fossen Schlytter

Vara styremedlemmer: Nina Hansen Svanheld

Gørill Kolbjørnshus

Revisor: Halldis Kristin Haugen

Valgkomite: Gørill Kolbjørnshus

Nina Hansen Svanheld

Guro Fossen Schlytter

Året som har gått:

Februar: Årsmøte

Mars: Spesialsøkskurs – 6 ekvipasjer

Introduksjonskurs smeller – 7 deltakere

April: Valpekurs – 7 deltakere

Mai: Hundens dag – byvandring, felles aktiviteter, stand og framvisning av smeller øvelser i parken i Fagernes

Dugnad -maling av brakke, klippe kanter, ferdigstilling av kunstgress i hallen

Juni: Temakveld foring av hund. Besøk av representant fra Paratus/Royal Canin/Kingsmoor/Gresshoppa – 9 deltakere

Sommerfest/sommeravslutning – ca 5-6 deltakere

Juli: Sommerferie – forefallende vedlikehold, gressklipping etc

August: May-Kristin og Guro ble leid inn av Norske Servicehunder som instruktører på samlingshelg på Merket. Inntektene tilfalt klubben.

Fuglehundkurs – 11 deltakere

Oktober: Valpekurs – 11 deltakere

Smeller stevne 2 dgr – 20 deltakere pr dag, Valdres Storhall

November: Norgesmesterskap Smeller – 20 deltakere

Gøy med nese – 12 deltakere

Desember: Juleavslutning med bål, gløgg og pepperkaker

Måke snø av tak – brakke, hall og garasje. 2 ggr før jul, 3.juledag 4-6 deltakere hver gang.

Gjennom året har det vært en del hastedugnader angående snørydding av hallen og

forefallende vedlikehold som gressklipping, snømåking, rydding av lokaler, plukke bæsj,

tømming av søppel, vasking etc. Dugnadene har vært annonsert via facebooksiden og annet

har blitt tatt etter hvert som behovet har blitt observert.