Årsmøte 22.02.2020 klokken 16:00


Innkalling kommer nærmere møtedato, da saksliste ikke kan ferdigstilles før siste frist for innsending av saker.


Siste frist for innsending av kandidater til styret(som skal være spurt og være villige til å stille opp) og årsmøtesaker er 25.01.2020


På valg i 2020 er 

Styremedlem May Kristin Vikmark

Nestformann Jørn Adolfsson

Styremedlem og kasserer Guro Fossen Schlytter