STYRET 2017

Leder: Arnfinn Vikmark

Nestleder: Jørn Adolfsen

Sekretær: May Kristin Vikmark

Styremedlem: Guro F. Schlytter

Styremedlem: Karoline Sveen

Vara: Nina Hansen Svanheld

Vara: Gørill Kolbjørnshus

Revisor: Kjell Hamre

Kasserer: Guro F. Schlytter


Valgkomitè: Guro F. Schlytter, Karin Haugrud, Gøril Kolbjørnshus

***


Regler for bruk av Granatplassen


Regel som går foran alle: Alle er velkomne i klubben, og vi skal respektere hverandre


1. Vis hensyn til andre, husk vi er alle her for å trene hund. Dette gjelder alle ambisjoner og nivåer, og skal respekteres. Støy og annen forstyrrende atferd skal holdes til et minimum, og det er viktig å ha forståelse for at dette også er ting som den enkelte hundeeier trener på.


2. Plukk opp etter egen hund


3. Hver og en er ansvarlig for egen hund og eventuell skade denne måtte påføre andre. Alle hunder skal holdes i bånd om ikke annet er avtalt.


4. Hensyn til campinggjester som går tur oppover skogen er absolutt


5. Søppel og hundeposer skal ikke ligge og slenge, men kastes i utplasserte søppelkasser


6. Trening utenom oppsatte tider er kun for klubbens betalende medlemmer og biler skal da parkeres nede ved FV 51 slik at grunneier kan se det er medlemmer som er oppe og trener hund. Dette på grunn av tjuvcampere, som kommer både sommer og vinter.


7. Hundeklubben har til fri disposisjon banen, hallen, parkeringsplassen og brakkene, annen ferdsel skal klareres med grunneier av samme grunner som pkt 6.Valdres Hundeklubb ble stiftet i 1997, og er en samarbeidende klubb med NKK. Vi streber etter å være en klubb for alle, uanvhengig av rase, blanding, alder og ambisjonsnivå, og ønsker å holde en god og åpen tone slik at alle skal føle seg velkomne- vi hjeper hverandre med et felles mål om å ha det gøy og kose med hundene våre.

Noen trener aktivt mot konkurranser, men mange ønsker bare å omgås andre hundemennesker og trene på hverdagslige øvelser.


Klubben drives på dugnadsbasis og ved frivillige ildsjeler. Vi håper at medlemmene ønsker å være med på dette, og dermed gjøre klubben til akkurat det du ønsker den skal være!


Granatplassen

Klubbens område ligger i Holdalsfoss, vis a vis Fossen Camping. 

Under graving og klargjøring av tomten ble det funnet en håndgranat, og følgelig måtte området da kalles "Granatplassen".

Her har vi et inngjerdet område, samt en treningshall og ei klubb-brakke.